FM-tävling i sprintorientering
Världsrankingtävling (WRE)
22.9.2019 Forssa

Tävlingsinbjudan


FM tävling i sprintorientering i grupp 1 och 2 arrangeras i Forssa söndagen den 22.9.2019. Tävlingen är en Världsrankingtävling (WRE) för klasserna H21 och D21.

I tävlingen följs SSL:s grenregler, specialdirektiv för FM-tävlingar 2019, WRE-regler och specifika direktiv från arrangören.


Tävlings- och träningsförbud: Förbjudna områden kan ses på hemsidan www.smsprint2019.fi. Det är förbjudet att träna och röra sig med karta i detta område. Utan karta får man vistas på området tills 8.9.2019, därefter är det total förbud att röra sig på området. Till undantag räknas buss-rutter genom området och möjlig övernattning i hotell inom förbjudna området natten före tävlingen.

Klasser: H21, H20, H18, H17, H16, H15, H14, D21, D20, D18, D17, D16, D15, D14, H35-H85, D35-D85

Idealtider i finalerna är 12-15 minuter och i kvalerna 10-12 minuter.

Deltagaravgift: H21 och D21 38,65 € och i de andra klasserna 35,65 €.

Anmälan: Senast den 12.09.2019 kl. 24:00 via IRMA-tjänsten. Inga efteranmälningar!

H21 och D21:Av alla som anmäler sig till världsrankingtävlingen krävs ett IOF-person-ID. På FOF:s hemsida finns anvisningar för hur man kan erhålla och kontrollera sitt IOF-person-ID, samt hur man sparar ID:t i IRMA-tjänsten. Finländska löpare och löpare som representerar en finländsk klubb anmäler sig till WRE-tävlingen endast via IRMA-tjänsten (inte via Eventor). Utländska löpare som inte representerar en finländsk klubb kan anmäla sig till WRE-tävlingen via IOF Eventor-tjänsten.

Vägvisning: All trafik till parkering vägvisas via riksväg 2.Detta gäller även trafik från riksväg 10 som vägvisas via riksväg 2 till tävlingscentralen. De som anländer från söder längs riksväg 2 vägvisas längs Loimalammintie, övriga vägvisas via Jokioistentie. Det är obligatoriskt att följa vägvisningen. Vägvisning är färdig från och med klockan 07:00 på tävlingsmorgonen.

Parkering: Avståndet från parkeringen till tävlingscentret är cirka 800 m. Parkeringen är avgiftsfri. Bussar använder en annan parkering. Möjliga bussar anmäls till Jukka Vuorentausta (jukka.vuorentausta(at)pp.surffi.net) senast den 15.9.2019.

Starttider: Starttiderna publiceras på tävlingens hemsida senast torsdag den 19.9.2019. Starttiderna för kvalen i klasserna H/D21 baserar sig på sprint världsrankinglistan från den 13.9.2019 och på FOF online sprint rankinglista från 11.9.2019. I andra klasserna används FOF online sprint rankinglista från den 11.9.2019 enligt 2019 regler för FM-tävlingar.

KVAL

Den första starten sker klockan 09:00. Starttröskeln i alla klasser stängs klockan 09:05. Avståndet från tävlingscentret till kvalets starttröskel är 1500 m. Från starttröskeln till starten är det ca 100 - 500 m.

FINALER


Den första starten i B-finalen sker klockan 13:00 och i A-finalen klockan 14:30. Starttröskeln stängs för alla klasser klockan 13:15. Avståndet från tävlingscentret till starttröskeln är 1200 m och från starttröskeln till starten ca 100 - 200 m.

Karta: Sprintorienteringskarta från 9/2019. Skala 1:4000 i klasserna H/D14-55 och 1:3000 i klasserna H/D60-85. Ekvidistans 2 m. Storleken på kartan preciseras i tävlingsdirektiven.

Stämplingssystem: Emit. Emit-kortnumret anmäls i samband med anmälan. För oanmälda Emit-kortnummer reserverar arrangören ett lånekort. Emit-kort kan hyras vid informationen för 5 €/st. För borttappat Emit-kort debiteras 70 €.

Tävlingsdräkt och -skor: Spikskor och dubbskor är förbjudna.

Tävlingsnummer: Tävlingsnummer används i alla klasser. I A-finalen används nya tävlingsnummer. Numren fås vid starttröskeln. Ta med egna säkerhetsnålar.

Tvättmöjlighet: I Viihdekylpylä Vesihelmi (avgiftsbelagd).

Det finns en kafeteria i tävlingscentret och en lunchservering på skolan i närheten av tävlingscentret.

Barnpassning: Vid tävlingscentret. Barn yngre än 1-år bör anmälas på förhand till Mia Junnila, junnilamia(at)gmail.com

Funktionärer: Tävlingsledare Markus Salo, banläggargruppens ledare Tero Julkunen, bankontrollant Ilkka Nokka, TA/WRE Tapani Koskela, informatör Kaisa Kuoppala kaisa.kuoppala(at)gmail.com

Välkommen

Loimaan Jankko, Lounais-Hämeen Rasti och Punkalaitumen Kunto