Tävlings- och träningsförbud

Det är förbjudet att träna och röra sig med karta i detta område (se på kartan nedan). Utan karta får man vistas på området tills 8.9.2019, därefter är det total förbud att röra sig på området. Till undantag räknas buss-rutter genom området och möjlig övernattning i hotell inom förbjudna området natten före tävlingen.